CÁCH XÁC ĐỊNH NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Do các báo cáo tin tức gần đây về những người bắt chước nhân viên tiện ích vào nhà, Municipal Operations and Consulting, Inc. muốn giáo dục khách hàng của chúng tôi về những gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đến thăm nhà của bạn.

  • Đầu tiên, nhân viên hiện trường của chúng tôi sẽ không bao giờ vào nhà bạn vì bất kỳ lý do gì.
  • Ngoài ra, tất cả nhân viên hiện trường đều mặc áo sơ mi công ty có logo công ty phía trên túi ngực trái và sẽ có ID công ty với hình ảnh của họ.
  • Cuối cùng, xe tải của công ty chúng tôi cũng có logo của chúng tôi, tương tự như hình ảnh.

Nếu bất cứ lúc nào bạn có thắc mắc về một nhân viên, vui lòng gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số 281-367-5511 để xác minh thông tin của họ.