Giới thiệu về Hoạt động & Tư vấn Thành phố

Xuất sắc trong dịch vụ khách hàng và hoạt động là lý do tại sao Municipal Operations & Consulting, Inc. là một trong những Công ty Vận hành Nước và Nước thải phát triển nhanh nhất trong khu vực Metropolitan Houston rộng lớn hơn.

Hơn 150 chuyên gia của chúng tôi chịu trách nhiệm cho hơn 80 hợp đồng bao gồm hơn 60 cơ sở xử lý nước thải, hơn 90 cơ sở xử lý nước, hơn 120 trạm thang máy và hơn 85.000 kết nối phục vụ dân số hơn 130.000 khách hàng.

Municipal Operations & Consulting, Inc. cam kết làm hài lòng khách hàng đối với Hội đồng quản trị của chúng tôi cũng như các thành phần của họ. Ngoài ra, chúng tôi tham gia rất nhiều với các chuyên gia tư vấn và Cơ quan Quản lý khác của Học khu để đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy tắc và quy định.