[custom_font font_family="oswald" font_size="30" line_height="30" text_transfrom="chữ hoa" font_style="bình thường" text_align="trái" font_weight="400" text_decoration="không có" text_shadow="không" lề = "0 0 15px 0" màu = "#104a66"] Hoạt động đô thị &; Tư vấn CARES[/custom_font]

Hàng năm, các nhân viên của Municipal Operations & Consulting tham gia AVON Walk for Breast Cancer.

Vào năm 2014, nhóm của chúng tôi đã quyên góp được hơn 94,000 đô la, khiến chúng tôi trở thành # 1 ở Houston. Trong năm 2015, chúng tôi đã huy động được hơn 91,000 đô la và giữ được trạng thái # 1 của mình và tăng số lượng nhân viên tham gia.

Đi bộ này là một trải nghiệm tuyệt vời, và các khoản quyên góp giúp nhiều phụ nữ và nam giới bị ung thư vú.