TRA CỨU KHU VỰC CỦA BẠN

Nhập tên đường phố hoặc địa chỉ đường phố của bạn vào ô bên dưới để tìm khu cấp nước của bạn.

  • Không nhập thành phố, tiểu bang hoặc mã zip.
  • Đối với chữ viết tắt, không sử dụng dấu chấm (ví dụ: sử dụng N, không phải N.).
  • Đối với các tiền tố, hãy sử dụng N, S, E hoặc W thay vì Bắc, Nam, Đông hoặc Tây. (Ví dụ: 1000 W thứ 43, không phải 1000 West 43rd).
Kết quả tìm kiếm

Nếu bạn không thể tìm thấy quận của mình hoặc nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng gọi cho Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Tư vấn & Hoạt động Thành phố theo số 281-367-5511.